اعلام اسامی تیم های راه یافته به اولین رویداد فناوری و کارآفرینی امداد و نجات

اعلام اسامی تیم های راه یافته به اولین رویداد فناوری و کارآفرینی امداد و نجات

به گزارش روابط عمومی، کمیته علمی اولین رویداد کارآفرینی و فناوری امداد و نجات کار پس از بررسی ایده های ارسالی به دبیرخانه این رویداد اسامی تیم های راه یافته به اولین رویداد فناوری و کارآفرینی امداد و نجات را اعلام کرد.

برای اطلاع از اسامی تیم های حاضر فایل pdf را دانلود نمایید.

دریافت فایل