بررسی استارت آپ های دیجیتال دنیا در حوزه امداد و نجات

بررسی استارت آپ های دیجیتال دنیا در حوزه امداد و نجات

با توجه به اهميت امدادرسانی در اقصی نقاط جهان تلاش بر راه اندازی اپليكيشن‌های حوزه امداد و نجات از جمله اپليكيشن زلزله، مديريت آتش نشاني، آب و‌هوا و بسياری ديگر از اپليكيشن و استارت‌آپ های مربوط به اين حوزه به چشم مي‌خورد. برای آشنايی با اين اپليكيشن ها فايل زير را دانلود كنيد و به مطالعه اين فناوری‌های به ثمر رسيده بپردازيد.