مراحل ثبت نام و ثبت ایده در رویداد فناوري و کارآفرینی امداد و نجات

مراحل ثبت نام و ثبت ایده در رویداد فناوري و کارآفرینی امداد و نجات

براي مشاهده نحوه ثبت نام در رويداد فناوري و كارآفريني امداد و نجات فايل راهنما را دانلود کنید

دریافت فایل